Bya rdang gzhung chen

bya rdang gzhungs chen dbu bzhugs s+ho

 

00201_0001r
00201_0001r

bya rdang gzhungs chen dbu bzhugs s+ho

00201_0001v
00201_0001v

1. §§ bka’ rii^n (rig ’dzin) ’di ni / srid pa’i bya rdang gzhong la ’di skad do / ku bswo che’o //
2. bswo’i yod khaṃs lha rnaṃs bswo la dkyel / srid gsuṃ lha blon ku la rga / snang srid
3. rgyal mo cha la dkyel / snang ba ’od ldan bswo la rga / ye srid rgyal mo ku la dkyel
4. bswo naṃ mkha’i lha rnaṃs ’dus / ku’i par rang gnyan dmag sbran / dgra’o ral skongs
5. cha sgras btsaṃ / bswo’i lha mag mthu’ yang bskyed / ku’i wer ṃa’i dbal ngar

00201_0002r
00201_0002r
00201_0002v
00201_0002v
00201_0003r
00201_0003r
00201_0003v
00201_0003v
00201_0004r
00201_0004r
00201_0004v
00201_0004v
00201_0005r
00201_0005r
00201_0005v
00201_0005v
00201_0006r
00201_0006r
00201_0006v
00201_0006v
00201_0007r
00201_0007r
00201_0007v
00201_0007v
00201_0008r
00201_0008r
00201_0008v
00201_0008v
00201_0009r
00201_0009r
00201_0009v
00201_0009v
00201_0010r
00201_0010r
00201_0010v
00201_0010v
00201_0011r
00201_0011r
00201_0011v
00201_0011v
00201_0012r
00201_0012r
00201_0012v
00201_0012v
00201_0013r
00201_0013r
00201_0013v
00201_0013v
00201_0014r
00201_0014r
00201_0014v
00201_0014v
00201_0015r
00201_0015r
00201_0015v
00201_0015v
00201_0016r
00201_0016r
00201_0016v
00201_0016v
00201_0017r
00201_0017r
00201_0017v
00201_0017v
00201_0018r
00201_0018r
00201_0018v
00201_0018v
00201_0019r
00201_0019r
00201_0019v
00201_0019v
00201_0020r
00201_0020r
00201_0020v
00201_0020v
00201_0021r
00201_0021r
00201_0021v
00201_0021v
00201_0022r
00201_0022r
00201_0022v
00201_0022v
00201_0023r
00201_0023r
00201_0023v
00201_0023v
00201_0024r
00201_0024r
00201_0024v
00201_0024v
00201_0025r
00201_0025r
00201_0025v
00201_0025v
00201_0026r
00201_0026r
00201_0026v
00201_0026v
00201_0027r
00201_0027r